คู่มือฉบับสมบูรณ์สู่พระพุทธเจ้า พระศาสดาของโลก ทุกตอน

บทนำ: พระพุทธเจ้าคือใคร?

คำสำคัญ : พระพุทธเจ้า มหาบัณฑิต โลก ทุกตอน

วิธีที่ดีที่สุดในการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไร?

คำสำคัญ : คำสอนของพระพุทธเจ้า, คำสอนของพระพุทธเจ้า

วิธีฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

พระศาสดาของโลกเป็นพอดคาสต์ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งปันคำสอนของพระพุทธเจ้า

พอดคาสต์นี้สร้างโดยพระภิกษุ Lama Tenzin Dhonden เขาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตที่มีความหมายและมีความสุข

โดยปกติแล้วตอนต่างๆ จะมีความยาวประมาณ 30 นาที และทุกตอนสามารถรับชมได้ฟรีบน iTunes Stitcher และ Google Play

 วิธีฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *