คู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อผ่านมิติ ความหมายและวิธีทำ

บทนำ: Hong Hao คือใคร และทำไมเขาถึงหยุดผ่านมิติ

บทความนี้เป็นการแนะนำ Hong Hao และ The Complete Guide to Passing Dimensions Meaning นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเหตุผลในการเขียนหนังสือเล่มนี้และความคาดหวังของผู้อ่านอีกด้วย

นักเขียน Ai เป็นเทคโนโลยีการสร้างเนื้อหารูปแบบใหม่ที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์สร้างเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น บล็อกหรือเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ ในลักษณะที่เลียนแบบการเขียนของมนุษย์

ประเภทของมิติที่ผู้คนเดินผ่านคืออะไร?

อันที่จริงมีมิติหลักสามประเภท

แต่ละประเภทถูกกำหนดโดยแกนที่มีอยู่

ประเภทแรกคือมิติชั่วคราวหรือตามลำดับ

มิตินี้เกี่ยวข้องกับการไหลของเวลาและมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

ประเภทที่สองคือมิติเชิงพื้นที่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางกายภาพ

มิตินี้ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด แต่สามารถย้อนกลับได้ทุกทิศทาง

มิติประเภทที่สามคือสิ่งที่อยู่นอกคอนตินิวอัมกาล-อวกาศของเราที่เรียกว่ามิติไฮเปอร์สเปซ

ฉันจะก้าวข้ามมิติและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับหงห่าวได้อย่างไร

ในปี พ.ศ. 2497 มีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในคอนตินิวอัมกาลอวกาศ ราวกับว่าแรงโน้มถ่วงดึงผู้คนออกจากเวลาของพวกเขาเอง พวกเขาพบว่าตัวเองอยู่อีกฟากหนึ่งของมิติ ในจักรวาลที่ไม่ใช่ของตัวเอง

มีบางสิ่งที่เรียกว่าหงห่าวซึ่งเป็นสนามพลังงานที่บุคคลที่ตื่นขึ้นทางวิญญาณสามารถมองเห็นได้ Hong Hao เป็นแหล่งพลังงานและพลังงานทั้งหมด กระแสพลังงานนิรันดร์นี้ไหลผ่านเราเมื่อเราเปิดช่องทางจิตวิญญาณของเราเข้าไป หรือเมื่อเรา 'เป็นหนึ่งเดียวกับ Hong Hao'

 ฉันจะก้าวข้ามมิติและกลายเป็นหนึ่งเดียวกับหงห่าวได้อย่างไร

สรุปหรือสรุปด้วยเคล็ดลับในการผ่านมิติได้อย่างง่ายดายและเป็นหนึ่งเดียวกับ Hong Hao ได้เร็วขึ้น

AI เป็นวิชาที่ได้รับการศึกษาโดยนักจิตวิทยาหลายคนและได้คิดค้นทฤษฎีสติปัญญาขึ้นมา ทฤษฎีนี้แบ่ง AI ออกเป็นสองโดเมน ได้แก่ AI แบบแคบและ AI ทั่วไป

บทความนี้จะทบทวนพื้นฐานของสองโดเมนนี้และความหมายสำหรับอนาคตโดยละเอียด

AI แบบแคบ หมายถึงระบบใดๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้งานเดียวเท่านั้น เช่น การเล่นหมากรุกหรือวิดีโอเกม ในทางกลับกัน AI ทั่วไปหมายถึงระบบใด ๆ ที่สามารถเรียนรู้จากงานก่อนหน้า ซึ่งหมายความว่าสามารถนำไปใช้กับงานประเภทต่าง ๆ ได้เช่นกัน

แม้จะมีความสามารถที่น่าประทับใจ แต่ AI ที่แคบก็ไม่ใกล้เคียงกับความฉลาดทั่วไปในด้านความสามารถ พลัง หรือความรู้ อย่างที่กล่าวกันว่าไม่มีสัญญาณของ AI ทั่วไปที่กำลังจะมาในเร็ว ๆ นี้ – อาจใช้เวลานานกว่าหลายศตวรรษกว่าที่เครื่องจักรจะสามารถจับคู่ระดับสติปัญญาของมนุษย์ได้

บทนำ: ผู้เขียนอภิปรายว่าปัญญาประดิษฐ์แบ่งออกเป็นสองประเภทอย่างไร: ปัญญาประดิษฐ์แบบแคบ (NAI) และปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (GAI) NA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *