อธิบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ

บทนำ: เงินบาทคืออะไร?

สกุลเงินไทยเรียกว่าเงินบาท เงินบาทแบ่งเป็น 100 สตางค์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบันอยู่ที่ 32.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 1.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถซื้อได้ 32 บาทในประเทศไทย

 บทนำ: เงินบาทคืออะไร?

ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ คืออะไร?

อัตราการแปลงค่าเงินบาทคือการแปลงค่าเงินบาทเป็นสกุลเงินอื่น เป็นที่รู้จักกันว่าการแปลงเงินบาทเป็นดอลลาร์

เงินบาทเป็นสกุลเงินของประเทศไทย เงินบาทแบ่งเป็น 100 สตางค์ เดิมค่าเงินบาทมีพื้นฐานมาจากเงิน 1 ตาลหรือเงิน 1⁄16 ออนซ์ แต่ในปี 2476 เงินบาทได้ตรึงไว้ที่ปอนด์อังกฤษในอัตรา 15 ติกาล = 1 ปอนด์ และหมุดนี้ยังคงรักษาไว้จนถึงปี พ.ศ. 2491 เมื่อได้ตรึงไว้ ดอลลาร์สหรัฐในอัตรา 2 ticals = 1 ดอลลาร์

 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ คืออะไร?

ค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินอื่นเป็นอย่างไร?

เงินบาทเป็นสกุลเงินของประเทศไทย แบ่งเป็น 100 สตางค์ เงินบาทออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและได้ตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐฯตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2540

เงินบาทเป็นหน่วยเงินตราในประเทศไทย แบ่งเป็น 100 สตางค์ เงินบาทถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2440 เมื่อแทนที่ Tical เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศไทย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *