เรื่องราวของพื้นที่สีแดงสุดท้ายบนโลก และความหมายต่อมนุษยชาติ

บทนำ: เหตุใดพื้นที่สีแดงสุดท้ายจึงสำคัญ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกกำลังกลายเป็นเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยพื้นที่ธรรมชาติที่น้อยลงเรื่อยๆ พื้นที่สีแดงสุดท้ายบนโลกเป็นภาพสะท้อนของการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของมนุษยชาติเพื่อค้นหาสมดุลระหว่างธรรมชาติและชีวิตในเมือง

 บทนำ: เหตุใดพื้นที่สีแดงสุดท้ายจึงสำคัญ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพื้นที่สีแดงสุดท้ายหายไป?

วิกฤตเขตแดงครั้งสุดท้ายเป็นปัญหาร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นจริงในไม่ช้า

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีพื้นที่สีแดงอีกต่อไป เป็นคำถามที่ตอบยาก แต่ควรเป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้

โชคดีที่มีวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้สามวิธีในการพัฒนาร่วมกับ EPOCA1 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

I. แนวทางแรกเสนอมาตรการหยุดช่องว่างชั่วคราวในการส่งออกสัตว์ป่าจากยุโรปไปยังแอฟริกาผ่านทางเดินของสัตว์ป่า จนกว่าธุรกิจจะสามารถซื้อที่ดินในแอฟริกาได้

ครั้งที่สอง แนวทางที่สองคือสำหรับธุรกิจ (ที่มีเงินทุนเพียงพอ) ในการซื้อที่ดินในแอฟริกาและสร้างพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสำหรับสัตว์ที่ต้องการ นี่จะเหมาะสำหรับเกษตรกรแอฟริกันที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

อนาคตของ The Last Blue Area

พื้นที่สีน้ำเงินคืออนาคตของโลกของเรา เราต้องจินตนาการว่าโลกจะเป็นอย่างไรในอีก 20, 30 ปี

การคิดเกี่ยวกับอนาคตหมายความว่าอย่างไร

หมายถึงการถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปและวิธีที่เราจะเตรียมตัวให้พร้อม

ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ แต่ยังเกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อที่จะกำหนดโลกของเราในปี 2050

มีความท้าทายด้านความยั่งยืนที่สำคัญสามประการที่เราจำเป็นต้องแก้ไข ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ

สรุป: วิธีรักษาพื้นที่สีแดงสุดท้ายให้มีชีวิต

ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา มีภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้น และผู้คนมีแนวโน้มที่จะเกิดสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้น ด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและภาวะโลกร้อน จึงจำเป็นต้องรู้วิธีป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติ วันนี้เราจะมาแนะนำคู่มือการเอาตัวรอดที่สามารถช่วยชีวิตคุณได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ

บทความเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนสามารถอยู่รอดจากภัยธรรมชาติ โดยจะพูดถึงประเภทของอุปกรณ์ที่ควรพกติดตัว เคล็ดลับในการตอบสนองระหว่างเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนวิธีต่างๆ ในการป้องกันภัยพิบัติไม่ให้เกิดขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *